January 20, 2022

Ny anställningsform föreslås - Särskild visstidsanställning!

I juni 2021 presenterade regeringen ett förslag innefattande en rad förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa förändringar är omfattande och kommer att innebära stora förändringar för både arbetsgivare som arbetstagare om de går igenom.

En av förändringarna i förslaget är att allmän visstidsanställning föreslås bli "särskild visstidsanställning" istället. Den nya anställningsformen kommer likna den gamla då arbetsgivaren inte behöver ange något objektivt skäl för tidsbegränsningen. Dock medför de nya reglerna att anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning. Notera att arbetstagaren måste ha varit anställd, i den särskilda visstidsanställningen, i mer än 12 månader för att den ska övergå till en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren har även en skyldighet att meddela arbetstagaren om när hen anställs i en särskild visstidsanställning.